Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
logo
Mobil menu

Skole

Midt i den skønne vestjyske natur finder du Børnesporets skole. Her møder du engagerede ansatte, der med fokus på læring og trivsel, skaber rammerne for et fællesskab, hvor børnene kan føle sig trygge og værdsatte.

Børnesporet Faster-Astrup skal tage ansvar både for de fysiske rammer og for hinanden. Vi prioriterer at børnene lærer hinanden at kende på tværs af alder for at få en naturlig ansvarsfølelse for hinanden og en gensidig respekt på tværs af interesser og forskelligheder.

Vi tror på det positive samspil mellem mennesker. De gode idéer lykkes, og der sker en udvikling, når forskellige personer bidrager med deres viden, energi og engagement. Forskellighed ses som en styrke. Hvis der opstår uenighed, taler vi til hinanden og ikke om hinanden.

Børnesporet Faster-Astrup har som mål at være et godt lærested og et godt værested for alle børn.

 

Et glimt af undervisningen

Børnesporet Faster-Astrup er beliggende på Birkevænget 31 i Astrup. Lige ved siden af skolen ligger børnehaven og vuggestuen. Skolen er desuden sammenbygget med Aktivitetshuset, der drives af paraplyorganisationen Aktiv Faster.

Skolen har ca 66 elever fordelt på 7 klasser fra børnehaveklasse til 6. klasse. Efter 6. klasse kan eleverne fortsætte skolegangen på Skolen i Skjern.
Til skolen er knyttet en velfungerende skolebusordning, der samtidigt fungerer som offentlig busordning. Alle elever i Ringkøbing Skjern kommune tilbydes gratis buskort. Buskortet fås ved henvendelse til skolen.

Vi har arbejdet konstruktivt med at implementere den ny Folkeskolereform, og vi arbejder videre med at udvikle skolen i retning af øget inklusion og trivsel. Vi betragter inklusion som et positivt ord. Rigtig gennemført er inklusion den bedste løsning for alle.

En afgørende forudsætning for at inklusionsopgaven lykkes er, at vi ikke ser det som en opgave for den enkelte lærer. Det er en opgave for hele skolen med alle dens samarbejdspartnere. Skolen skal understøtte udviklingen for alle elever - uanset hvilke forudsætninger, de har med sig.

Tid til fordybelse

På skolen arbejder vi efter principperne i den lærende organisation og ser samtalen som den gode mulighed - dialog er værktøjet!

Børnesporet Faster-Astrup Skole har fælles ledelse og fælles bestyrelse med Børnesporets børnehave og vuggestue. Den fælles pædagogik i institutionen er anerkendende pædagogik. Ved fælles pædagogiske tiltag skaber vi en "rød tråd" i børnenes liv fra 0 til 14 år. De voksne sætter rammerne for børnenes udvikling og læring. Det enkelte barn skal opleve sig "set" "hørt" og forstået.